Historik

Järna fotoklubb grundades på Myrbackagården i Dala-Järna den 14 januari 1955 av nedan nämnda fotointresserade järnabor. Smalfilmaren Erik Göthe valdes till klubbens ordförande och fotograf Gösta Tysk till vice ordf. Sekreterare resp. vice sekr. blev Eric Lindkvist och Ivar Axelsson. Märta Larsson blev vald till kassör och Sport Henry Johansson från Skålö fick bli klubbmästare. De övriga medlemmarna var Inga Zimmersson, Lisa Rosenblad, Gunnar Larsson Höök, Enköpings Lasse Eriksson och Gunnar Olsson. Erik Göthe satt på ordförandeposten i 25 år. Därefter tog Bo Olsson över posten och även han blev kvar i 25 år.  Efter Bosse tog Rolf Geschwind över men han blev bara 5 år gammal på posten.

Järna fotoklubb har genom olika donationer blivit ägare till över 20 000 negativ, varav ca 15 000 glasplåtar tagna av fotograf  Anders Eriksson. De flesta har vi nu katalogiserat och använt vid våra utställningar. År 2004 fick vi ytterligare ett parti negativ från A. Erikssons arkiv, vilka har förvarats i Nås. I oktober 2012 skrevs ett avtal med Borghild Larsson om att Järna fotoklubb skulle överta och förvalta bildarkivet efter fotograf Gunnar Tysk från Nås. 2600 namn är sökbara på vår hemsida. Det bör alltså finnas material till nya utställningar och almanackor i framtiden.