Kontakt

Bli medlem i Järna Fotoklubb!

Årsavgiften är endast 100 kr/medlem.

Medlemsavgiften betalas in till bankgironummer 263-2016 (Handelsbanken).

Nu kan du också swisha medlemsavgiften till vår kassör, Hans Haggren, på nummer 0768240712.

Glöm inte att ange dina kompletta kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post) när du betalar in. Behöver du inbetalningskort för att betala in medlemsavgiften så kan du höra av dig. 

Du kan också besöka oss på våra månadsmöten, första måndagen i månaden, kl. 18.30 i klubblokalen. Det kan finnas folk i lokalen även andra tider. Du får tillgång datorutrustning helt utan extra kostnader och du kan även få råd och tips av andra medlemmar och duktiga fotografer inom klubben.

Välkommen!

Kontakt

Järna Fotoklubb
Ann-Kathrin ”Anki” Villman
Gruvan 25
786 92  DALA-JÄRNA
Tfn 070-734 88 11

Epost: info(a)jarnafotoklubb.se
När du skriver adressen ersätt (a) med @

Besöksadress

Järna Fotoklubb
Ringvägen 3A
Dala-Järna

Organisationsnummer 882602-0557

———————————————————————————————————

Järna Fotoklubbs styrelse 2024

Ordförande: Ann-Kathrin ”Anki” Villman
Vice ordförande: Thomas Olsson
Sekreterare: Thomas Olsson
Vice sekreterare: Vakant
Kassör: Hans Haggren
Ledamöter: Nils-Erik Fagerberg och vakant
Suppleanter: Ronny Nilsson och Rune Heens

Tävlingsansvarig:
Tävlingar med inskickning av påsiktsbilder: Gunnel Dahlström 0281-13112
Tävlingar för digitala bilder och bildspel: Anki Villman 070-7348811

Integritetspolicy JFK

Stadgar för Järna fotoklubb

Sidansvarig:
info@jarnafotoklubb.se