september, 2016

...du tittar nu månadsvis

 

Bildtävling september

onsdag, september 7th, 2016

Hej

Första bildtävlingen för säsongen är avklarad.
Resultatet av tävlingen blev som nedan.

Digitalklass
1. Första platsen delades mellan Gunnel Dahlström och
Solveig Granström
3. Tarja Hekkala

Påsiktsbilder
1. Gunnel Dahlström
2. Lars Dahlström
3. Lars Dahlström

Vinnande bilder i digitalklassen:
1. Gunnel Dahlström

 

 

 

 

 

Foto: Gunnel Dahlström

1. Solveig Granström

 

 

 

 

 

Foto: Solveig Granström

För att se alla bidragen följ länken: Månadens bild 2016