Månadens bild

Välkomna fotovänner
Via länken nedan kommer ni till ett fotogalleri med Månadens bild. Där ligger alla bilderna som har deltagit i Järna Fotoklubbs månadstävlingar i klassen digitalt från och med mars 2013. Placering 1-3 redovisas med siffra och fotografens namn. Övriga deltagande bilder visas i bokstavsordning och fotografens namn kan ses under bilden.
Bildrättigheterna tillhör resp. namngiven fotograf.

Månadens bild 2014

Månadens bild 2015

Månadens bild 2016

Månadens bild 2017

Månadens bild 2018

Om du vill delta i månadstävlingen:

Digitalklassen: 2 bilder, max 1024 pixlar längsta sidan, skickas med fördel till info@jarnafotoklubb.se senast kl. 15 tävlingsdagen eller medtages till tävlingen.
Påsiktsklassen: 1 eller 2 bilder medtages till tävlingen.
Valfritt färg eller svart/vitt i båda klasserna.

Månadstävlingen utgör deltävling till årets klubbmästare.

Bildteman för första halvan av 2018 är fritt. Nytt är nu att man kan lämna in 2 stycken digitala bilder.
Andra halvan av 2018 har följande teman:
September: Spegling
Oktober: Skymning
November: Dator
December: Träd och buskar

 

Comments are closed.