Kontakt

Bli medlem i Järna fotoklubb!

Årsavgiften är endast 80:-.

OBS! Vi har bytt till Bankgiro och det nya kontonumret är 263-2016.
Glöm inte att ange dina kompletta kontaktuppgifter.

Du kan också besöka oss på våra månadsmöten, första måndagen i månaden, kl. 18.30 i klubblokalen. De flesta övriga måndagar finns det också folk i lokalen från kl. 18.30. Du får tillgång datorutrustning helt utan extra kostnader och du kan även få råd och tips av flera kända och duktiga fotografer inom klubben.

Välkommen!

Kontakta:
Järna fotoklubb
Ann-Kathrin Villman
Gruvan 25
786 92  DALA-JÄRNA
Tfn 070-734 88 11

Epost: info@jarnafotoklubb.se

Besöksadress:
Järna fotoklubb
Ringvägen 3A
Dala-Järna

———————————————————————————————————

Järna fotoklubbs styrelse 2019

Ordförande: Ann-Kathrin Villman
Vice ordförande: Tomas Olsson
Kassör: Bo Olsson
Sekreterare: Solveig Granström
Vice sekreterare: Vakant

Tävlingsansvarig:
Tävlingar med inskickning av påsiktsbilder: Gunnel Dahlström 0281-13112
Tävlingar för digitala bilder och bildspel: Ann-Kathrin Villman 070-7348811

Integritetspolicy JFK

Stadgar för Järna fotoklubb

Sidansvarig:
webmaster@jarnafotoklubb.se

Comments are closed.